arjenArtist

Guide to perception.                                           (NL scroll down)
The artistic practice of Arjen Lancel consists of making sculptures and installations, often for the public space and commissioned. At the same time, he curates exhibitions and art events. The themes in his work are also the basis for contriving art events and ultimately influence each other again.

Method and content description
Recent work: spatial drawings. They consist of drawn, sawn-out, flat forms that combined in a sculpture, space and depth suggest. Placed in contemporary narratives, they refer to the myths in the current visual culture.

Creating a work of art is like a sequel to reality, where form and material reflect the public and our personal surroundings; Where a work of art is a product of a mental space in which data and associations constantly be edited into a story; Where the longing for beauty, the banal and the power of the elusive, are competing;  Where meanings, inventions and stories enrich man but also encapsulate him; Where our imagination is both helper, originator and self-deceiver; Where this paradoxal forces are a tool to create.

In my work I like to refer to utinsels and the consumer society in a poetic and critical manner with an humorous undertone. Two examples you will find in the headline ‘work’ on this website. 1 ; 2. A monumental object as a transformable Triumphal Arch as a mental toy ‘The Surge Arrester’. Ore the previous ‘Consolation Object’, a little fountain that cries with you when you are sad: ‘Cry Baby’

Spacial drawings (more about).
The constructions of wood sawn images refer the kits from our childhood. Based on ancient alchemical secretive and coded prints, this true fables in my work refer to the myths in today’s visual culture.

Curating: Making exhibitions and art events.
More than 10 years ago I started to make exhibitions and art events as an extension of topics in my individual work.
Today, when conceiving the concept, it will be investigated how the public can experience art in a different way and how that is expressed in the exhibition form. In this way an exhibition or art event arises as an overall exhibition in which several disciplines, such as performances and sound, take part.
For the Amsterdam Museum Night at Arti et Amicitiae I co-curated 6 art festivals. 4 of them were honored with the Museum Night Jury Award, top three.
And since 2011 together with Maaike Visser, I am programmer of the Art Space Zoete-Broodjes in Amsterdam.

www.arjenlancel.nl/curator
www.zoete-broodjes.nl

NL:
Gids bij waarneming | werkwijze en inhoudelijke omschrijving | In de praktijk | Tentoonstellingen maken als kunstproject | Kunstopdrachten | Neven functies.

Gids bij waarneming
De artistieke praktijk van Arjen Lancel bestaat uit het maken van sculpturen en installaties veelal voor de publieke ruimte en in opdracht. Tegelijkertijd cureert hij jaarlijks tentoonstellingen en kunstmanifestaties en programmeert hij tentoonstellingen voor project space Zoete-Broodjes te Amsterdam. De thema’s in zijn werk liggen ook ten grondslag aan het bedenken van tentoonstellingen en uiteindelijk beinvloeden zij elkaar weer.

Werkwijze en inhoudelijke omschrijving
Recent werk: ruimtelijke tekeningen. Het zijn getekende, uitgezaagde, platte vormen die gecombineerd in een sculptuur, ruimte en diepte suggereren. Geplaatst in hedendaagse vertellingen, verwijzen zij naar de mythen in de actuele beeldcultuur.

Het maken van een kunstwerk is als een vervolg op de werkelijkheid, waarin onze persoonlijke omgeving en de publieke ruimte worden weerspiegelt; waar zowel het banale, het verlangen naar schoonheid als de kracht van het ongrijpbare, plaats hebben; waar betekenissen, uitvindingen en verhalen de mens verrijken, maar hem tegelijkertijd inkapselen; Waar onze verbeeldingskracht zowel schepper, helper als zelfbedrieger is; Waar deze paradoxale krachten van het leven een gereedschap zijn om te creëren

Lancel verwijst in zijn werk vaak naar gebruiksvoorwerpen, op een metafysische of poëtische wijze met een humorvolle en kritische ondertoon. Voorbeelden: . Of de recente installatie ‘De Afleider’ een transformeerbare triomfboog als mentaal speelgoed bij het kopje ‘work’ op deze website. Een ‘Troost-object’ een klein fonteinbeeld dat met je meehuilt:  ‘Cry-Babies’ uit de serie ‘Spoken huilen omdat ze niet bestaan’.

Ruimtelijke tekeningen (vervolg)
Deze sculpturen, veelal gebaseerd op oude alchemistische, gecodeerde en moralistische prenten, zijn als waarachtige fabelen.
Met deze flexibele en tekenachtige werkwijze heeft hij een eigen ambacht gecreëerd, welke hem een dynamische afwisseling van denken en doen tijdens het maken van een werk verschaft.

In de praktijk
Installaties en Beelden / tentoonstellingen maken / kunst in opdracht/ nevenfuncties
Zijn werk is de laatste jaren op vele plekken, beurzen, kunstruimtes en galeries te zien geweest. Zie C.V.

Tentoonstellingen en kunstmanifestaties maken.
Ruim 10 jaar geleden ben ik tentoonstellingen en kunstmanifestaties gaan bedenken en organiseren als een verlengstuk van vraagstukken in mijn individuele werk.  Tijdens het bedenken wordt onderzocht hoe het publiek op een andere wijze de kunst kan ervaren en hoe dat in de tentoonstellingsvorm tot uitdrukking komt in het door mij zo genoemde ‘tentoonstellingsbeeld’. Een tentoonstelling of kunstmanifestatie als een totaalbeeld waar meerdere disciplines bijvoorbeeld zoals performances en muziek aan deelnemen.

In 2007 gevraagd deel te nemen aan de programmacommissie van Arti et Amicitiae en in 2011 door Maaike Visser voor de programmering van project space Zoete-Broodjes.
In 2012 initieerde Frans Franciscus en ik het plan om met Arti et Amicitiae deel te nemen aan de Museumnacht. Dit heeft geleidt tot 6 kunstmanifestaties door het gehele gebouw van Arti et Amicitiae met een parcour van bijzondere vaak edgy installatie kunst, performances, videofilm, live bands, modern klassieke liederen, voor een groot en jong publiek. Dit werd door Museumnacht organisatie gewaardeerd met 4 ‘Museumnacht Jury Awards’ en gefinancieerd door het AFK, Lira fonds, Stichting Stokroos, Arti et Amicitiae en gemeente Amsterdam.
De Museumnacht Manifestatie, ‘Obscurity & Darkness’ 2013 werd in St Petersburg, Loft Etagi, tijdens het Nederland-Rusland jaar gepresenteerd als onderdeel van het ShadowBox Festival.

‘Tomorrow Never Knows, gemaakt in opdracht van Arti et Amicitiae is een kunstmanifest met een hybride tentoonstellingsmodel, een meta-platform met een veelzijdig programma van actuele kunst waar de bezoeker kennismaakte met de vele facetten van de kunstwereld. Er werd ruimte geboden aan: art recidencies van een week met site spacific en performance kunstenaars, kunst radiomakers, een verzamelaar als curator, een blogger, een experimentele galeriehouder.

Vaak verstrengeld mijn werk zich met bedenken en maken van bijzondere projecten. Zoals ‘Winter garden’, tijdens This Art Fair Amsterdam voor Project Space Zoete-Broodjes. Een wintertuin waar men als bezoeker al knisperend als over echte sneeuw langs de sculpturen en installaties schuifelt. De inrichting en de beelden lijken hier samen te smelten tot een totale installatie.


Kunstopdrachten voor de publieke ruimte.
Opdrachten en projecten op locatie. De mogelijkheden, de betekenis en de geschiedenis van een ruimte vormen de inspiratie voor het maken van grote ruimtelijke werken op locatie of in een opdrachtsituatie. Uitgangspunt is het scheppen van een nieuw verhaal binnen de context van een specifieke omgeving.

Voorbeeld: ’Slokop’ , fontein sculptuur bij Mijdrecht. Opdracht gemeente De Ronde Venen.http://www.arjenlancel.nl/commisions

Neven functies:
– Programma commissie Arti et Amicitiae, Amsterdam.
– Programmering Project ruimte Zoete-Broodjes Amsterdam de Baarsjes.
– Ruimtelijke Ontwerp voor een Kinetische installatie opdrachtgever Cinekid o.a .’the Soundwave’. een kinetishe installatie. ism met studenten van de TU delft

Tekst tot 2015
‘Als je denkt dat scherven geluk brengen, waarom gooi je dan je eigen glazen niet in’
de schijnbare tegenstelling is een belangrijk instrument. De behoefte aan tragiek en monumentaliteit staat op paradoxale wijze tegenover de ‘lichtheid’ en de wens om te ontsnappen aan diezelfde tragiek en monumentaliteit.

Opdrachten en projecten op lokatie. De mogelijkheden, de betekenis en de geschiedenis van een ruimte vormen de inspiratie voor het maken van grote ruimtelijke werken op lokatie of in een opdracht situatie. Uitgangspunt is het scheppen van een nieuw verhaal binnen de context van een specifieke omgeving.

De afgelopen jaren heb ik me in mijn werk met verschillende series beelden bezig gehouden. Onder andere:

-   Installaties  > Work
In veel gevallen omgevingsgerelateerde werken: zoals ‘Wipers’, ‘Sleepers’, ‘Good Vibrations’. Dit zijn electronisch gestuurde installaties. Deze werken vormen de basis voor het initiatief van de tentoonstelling ‘Low Tech’ in Arti et Amicitiae  2005. Uitgangspunt van de tentoonstelling was dat de techniek in dienst van de kunst staat en tegelijkertijd onderdeel van de beeldtaal is. Ik heb kunstenaars voor deze tentoonstelling gevraagd die vaak op eenvoudig wijze een werk in beweging zetten. Zie voor verdere omschrijving de bijlage van de uitgebreide  c.v.

-   Troostbeelden (fonteinen) > Work
Dit zijn de witte polyester fontein beelden, de zogenaamde ‘troostapparaten’. Ze gaan voor je wateren als je de stekker in het stopcontact steekt. Met deze serie ben ik begin 1999 begonnen, deze beelden heb ik vele malen tentoongesteld. Dit resulteerde in een opdracht voor de Gemeente Alkmaar. Voor het Canadaplein aldaar heb ik drie aluminium troostbeelden ontworpen en geplaatst, zie hiervoor ook mijn website. In de nieuwe serie beelden is het waterbassin de verbeelding van het lichaam of de leefruimte van de afgebeelde figuur. Werken: ‘Cry Baby’, ‘Afscheid’, ‘Don’t look now’I, ‘Don’t look now’II en ‘VAIN’. Maar ook de opdracht voor de  gemeente Alkmaar: ‘Spoken huilen omdat ze niet bestaan’ is hier een voorbeeld van.

-   Schetsmatige werken > Work
‘Self pitty’ en ‘Zuiverheid’ komen voort uit concepten, verhalen en toevallige gebeurtenissen gekoppeld aan de betekenis van het materiaal.

-   Opdrachten voor de openbare ruimte  > Commissions
zijn altijd een enorme uitdaging en vragen om een zeer preciese benadering van de omgeving. Rekening houdend met de betekenis en de publieke functie van een plein of een stoep voor een gebouw.
In 2009 zal de kunstopdracht ‘Slokop’gerealiseerd worden. Het is een waterbeeld voor de Gemeente De Ronde Venen.

-   Glazen bloem beelden  > Work
Deze Vanitas beelden zijn gemaakt van verzamelde glazen en vazen uit kringloopwinkels, deze heb ik stuk geslagen en verwerkt. Het idee om bloemen van gebroken glasscherven te maken komt onder meer voort uit het werk ‘Als scherven geluk brengen, waarom gooi je dan je eigen glazen niet in’. Het interessante van de bloemen ligt voor mij in de ambiguïteit tussen een serene aantrekkelijke schoonheid en de verbeelding van de vergankelijkheid en kwetsbaarheid. Ik zocht hier naar een manier om de beelden een vanzelfsprekendheid mee te geven. Zo ontstond het idee de bloemen uit de voet en de kelk van een glas te laten groeien. ‘Mistery of Mary’ en ‘Gift for Anna’.