arjenArtist

Dear Visitor,
Welcome and thank you for visiting my website and please don’t hesitate to ask me about the work.

Headlines: Work, Curator, Commissions for the public space, CV.
 (NL scroll down)

Guide to perception.                                        
The artistic practice of Arjen Lancel consists of making sculptures and installations, often for the public space (commissions). At the same time, he curates exhibitions and art events like the Amsterdam Museum night art manifestation. Themes in his work are also the basis for contriving art events and ultimately influence each other again.

Method and content description
S
patial drawings and mental constructions. They consist of drawn, cut-out, flat forms that combined in a sculpture, space and depth suggest. Placed in contemporary narratives, they refer to the old and new myths in the current visual culture. The constructions of cut-out images resemble the kits from our childhood.
Often based on medieval alchemical secretive and coded prints, these true fables point to the visual culture of today.

Creating a work of art is like a sequel to reality, where form and material reflect the public and our personal surroundings; Where the longing for beauty, the banal and the power of the elusive, are competing;  Where meanings, stories and inventions enrich man but also encapsulate; Where our imagination is both helper, originator and self-deceiver; Where this paradoxal forces are a tool to create.

In my work I like to refer to utinsels and the consumer society in a poetic and critical manner with an humorous undertone. Two examples you will find under the headline ‘work’ on this website. 1 ; 2. A monumental object as a transformable Triumphal Arch as a mental toy ‘The Surge Arrester’. Ore the previous ‘Consolation Object’, a little fountain that cries with you when you are sad: ‘Cry Baby’

Curating: exhibitions and art events.
Amsterdam Museum Night Art festival at Arti et Amicitiae.
15 Years ago I started to make exhibitions and art events as an extension of topics in my individual work. www.arjenlancel.nl/curator
Today, when conceiving the concept, it will be investigated how the public can experience art in a different way and how that is expressed in the exhibition form. In this way an exhibition or art event arises as an overall exhibition in which several disciplines, such as performances and sound, take part.
For the Amsterdam Museum Night at Arti et Amicitiae I co-curated 8 art festivals, 5 of them were honored with a Museum Night Jury Award.

Art Space ‘Zoete-Broodjes’. From 2011 till the end of 2019, together with Maaike Visser, we programmed the Art Space ‘Zoete-Broodjes’ in Amsterdam. With each year 6 site-specific solo exhibitions.
www.zoete-broodjes.nl

NL:
Gids bij waarneming | werkwijze en inhoudelijke omschrijving | In de praktijk | Tentoonstellingen maken als kunstproject | Kunstopdrachten | Neven functies.

Gids bij waarneming
De artistieke praktijk van Arjen Lancel bestaat uit het maken van sculpturen en installaties veelal voor de publieke ruimte en in opdracht. Tegelijkertijd cureert hij de jaarlijkse Museumnacht kunstmanifestatie in Amsterdam en deed hij tot 2020 met Maaike Visser de programmering voor project space Zoete-Broodjes, Amsterdam. De thema’s in zijn werk liggen ook ten grondslag aan het bedenken van tentoonstellingen en uiteindelijk beinvloeden zij elkaar weer.

Werkwijze en inhoudelijke omschrijving
Ruimtelijke tekeningen en mentale constructies. Het zijn getekende, uitgezaagde, uitgesneden, uitgefreesde platte vormen die gecombineerd in een sculptuur, ruimte en diepte suggereren. Geplaatst in hedendaagse vertellingen, verwijzen deze waarachtige fabelen op speelse wijze naar nieuwe en oude mythen van onze beeldcultuur. Ze lijken op modellen uit bouwdozen ver weg gebaseerd op oude alchemistische, gecodeerde en moralistische prenten

Het maken van een kunstwerk is als een vervolg op de werkelijkheid, waarin onze persoonlijke omgeving en de publieke ruimte worden weerspiegelt; waar zowel het banale, het verlangen naar schoonheid als de kracht van het ongrijpbare, plaats hebben; waar betekenissen, uitvindingen en verhalen de mens verrijken, maar hem tegelijkertijd inkapselen; Waar onze verbeeldingskracht zowel schepper, helper als mogelijk zelf bedrieger is; Waar deze paradoxale krachten van het leven een gereedschap zijn om te creëren

Lancel verwijst in zijn werk vaak naar gebruiksvoorwerpen, op een metafysische of poëtische wijze met een humorvolle en kritische ondertoon. Voorbeelden: . Of de recente installatie ‘De Afleider’ een transformeerbare triomfboog als mentaal speelgoed bij het kopje ‘work’ op deze website. Een ‘Troost-object’ een klein fonteinbeeld dat met je meehuilt:  ‘Cry-Babies’ uit de serie ‘Spoken huilen omdat ze niet bestaan’.

Met deze flexibele en tekenachtige werkwijze heeft hij een eigen ambacht gecreëerd, welke hem een dynamische afwisseling van denken en doen tijdens het maken van een werk verschaft.

In de praktijk
Installaties en Beelden / tentoonstellingen maken / kunst in opdracht/ nevenfuncties
Zijn werk is de laatste jaren op vele plekken, beurzen, kunstruimtes en galeries te zien geweest. Zie C.V.

Tentoonstellingen en kunstmanifestaties.
Ruim 10 jaar geleden ben ik tentoonstellingen en kunstmanifestaties gaan bedenken en organiseren als een verlengstuk van vraagstukken in mijn individuele werk.  Tijdens het bedenken wordt onderzocht hoe het publiek op een andere wijze de kunst kan ervaren en hoe dat in de tentoonstellingsvorm tot uitdrukking komt in het door mij zo genoemde ‘tentoonstellingsbeeld’. Een tentoonstelling of kunstmanifestatie als een totaalbeeld waar meerdere disciplines bijvoorbeeld zoals performances en muziek aan deelnemen.

In 2007 gevraagd deel te nemen aan de programmacommissie van Arti et Amicitiae en in 2011 door Maaike Visser voor de programmering van project space Zoete-Broodjes.
In 2012 initieerde Frans Franciscus en ik het plan om met Arti et Amicitiae deel te nemen aan de Museumnacht. Dit heeft geleidt tot 8 kunstmanifestaties door het gehele gebouw van Arti et Amicitiae met een parcour van bijzondere vaak edgy installatie kunst, performances, videofilm, live bands, modern klassieke liederen, voor een groot en jong publiek. Dit werd door Museumnacht organisatie gewaardeerd met 4 ‘Museumnacht Jury Awards’ en gefinancieerd door het AFK, Lira fonds, Stichting Stokroos, Arti et Amicitiae en gemeente Amsterdam.
De Museumnacht Manifestatie, ‘Obscurity & Darkness’ 2013 werd in St Petersburg, Loft Etagi, tijdens het Nederland-Rusland jaar gepresenteerd als onderdeel van het ShadowBox Festival.

‘Tomorrow Never Knows, gemaakt in opdracht van Arti et Amicitiae is een kunstmanifest met een hybride tentoonstellingsmodel, een meta-platform met een veelzijdig programma van actuele kunst waar de bezoeker kennismaakte met de vele facetten van de kunstwereld. Er werd ruimte geboden aan: art recidencies van een week met site spacific en performance kunstenaars, kunst radiomakers, een verzamelaar als curator, een blogger, een experimentele galeriehouder.

Vaak verstrengeld mijn werk zich met bedenken en maken van bijzondere projecten. Zoals ‘Winter garden’, tijdens This Art Fair Amsterdam voor Project Space Zoete-Broodjes. Een wintertuin waar men als bezoeker al knisperend als over echte sneeuw langs de sculpturen en installaties schuifelt. De inrichting en de beelden lijken hier samen te smelten tot een totale installatie.


Kunstopdrachten voor de publieke ruimte.
Opdrachten en projecten op locatie. De mogelijkheden, de betekenis en de geschiedenis van een ruimte vormen de inspiratie voor het maken van grote ruimtelijke werken op locatie of in een opdrachtsituatie. Uitgangspunt is het scheppen van een nieuw verhaal binnen de context van een specifieke omgeving.

Voorbeeld: ’Slokop’ , fontein sculptuur bij Mijdrecht. Opdracht gemeente De Ronde Venen.http://www.arjenlancel.nl/commisions

 Functies:
– Curator Museumnacht kunst manifestaties Arti et Amicitiae, Amsterdam.
– Programma commissie Arti et Amicitiae, Amsterdam. 2008 – 2016
– Programmering Project ruimte Zoete-Broodjes Amsterdam de Baarsjes tot 2020
– Opdrachten in de publieke ruimte. http://www.arjenlancel.nl/commisions
– Ruimtelijke Ontwerp voor een Kinetische installatie opdrachtgever Cinekid o.a .’the Soundwave’. een kinetishe installatie. ism met studenten van de TU delft
– Inval docent beeldende vorming op lagere en middelbare scholen.