Birthday Bird

 • Location:

  Studio Arjen Lancel

 • Date:

  05-05-2016

 • Material:

  Wooden construction reminising a toy kit. Houten constructie refererend naar een bouwdoos.

 • Size:

  90 cm x 80 cm x 33 cm

Description:

ned
Onderdeel van de recente serie beelden ‘Emblemata Paradoxa’. Het zijn constructies van uit hout gezaagde voorstellingen. Ze doen denken aan bouwpakketten. De uitgezaagde, platte vormen zijn gecombineerd in een sculptuur, ruimte en diepte suggererend. Gebaseerd op oude alchemistische en moralistische prenten, verwijzen deze waarachtige fabelen huidige beeldcultuur.
Het lieflijke vogeltje een jarige aasetende gier.

Eng
The recent works are constructions of wood sawn images. They are reminiscent of the kits from our childhood. The flat shapes are combined in a sculpture, suggesting space and depth. Based on ancient alchemical and Moralistic prints this true fables refer to the myths in today’s visual culture.

Part of the series “War on dreams’