Can I say something

 • Location:

  Art in Redlight, Beurs van Berlage Amsterdam

 • Date:

  10-12-2013

 • Material:

  Hout en acryl verf

 • Size:

  100 x 40 cm

Description:

ned
Onderdeel van de recente serie beelden ‘Emblemata Paradoxa’. Het zijn constructies van uit hout gezaagde voorstellingen. Ze doen denken aan  bouwpakketten. De uitgezaagde, platte vormen zijn gecombineerd in een sculptuur, ruimte en diepte suggererend. Gebaseerd op oude alchemistische en moralistische prenten, verwijzen deze waarachtige fabelen naar de mythen in de huidige beeldcultuur.
Dit beeld geinspireerd op de gravures van Goya getiteld ‘L0s desastres de la guerra’, gaat over oorlog situaties waar de burger over het algemeen niet veel te zeggen heeft.
Zie ook  ‘War on dreams’

Eng
The recent works are constructions of wood sawn images. They are reminiscent of the kits from our childhood. The flat shapes are combined in a sculpture, suggesting space and depth. Based on ancient alchemical and Moralistic prints this true fables refer to the myths in today’s visual culture.
This image inspired by the engravings of Goya titled ‘L0S desa tres de la guerra’ says something about war situations where citizens do not have to say much.

Part of the series “War on dreams’