http://www.arjenlancel.nl/wp-content/uploads/2014/12/w_emblamatap11-wpcf_700x580.jpg http://arjenlancel.nl/wp-content/uploads/2014/12/w_emblamatap3.jpg http://www.arjenlancel.nl/wp-content/uploads/2014/12/w_wgoverzicht11-wpcf_700x480.jpg

Emblemata Paradoxa

 • Location:

  Big Art Bajes 2018 - Project space Punt WG Amsterdam 2015

 • Date:

  12-08-2015

 • Material:

  wooden unfoldable construction, paint, chalk, color pencil.

 • Size:

  2 x 2 m

Description:

Wall Sculpture, a so called mental-construction composed of wood-sawn drawings. Like a reminiscent of the kits from our childhood. The cut-out, flat shapes are combined in a sculpture, suggesting space and depth. The works are based on old 15th and 17th century Alchemical and moralistic prints but also referring to the current visual culture. The sculpture here is also like a Vanitas work of art, beautiful but, also, something cruel and impermanent. In these true myths are function and content paradoxically linked.

Ruimtelijke tekening. Een zo genaamde mentale-constructie samengesteld van uit hout gezaagde tekeningen. Dit sculptuur doet denken aan de bouwdozen uit onze kinderjaren. De uitgezaagde, platte vormen zijn gecombineerd in een sculptuur, ruimte en diepte suggererend. De werken zijn gebaseerd op oude 15e en 17e eeuwse Alchemistische en moralistische prenten maar ook verwijzend naar de huidige beeldcultuur. Het werk is fantasievol maar hebben, net sprookjes, ook iets wreeds. In deze waarachtige fabelen zijn functie en inhoud op paradoxale wijze met elkaar verbonden