http://www.arjenlancel.nl/wp-content/uploads/2014/12/w_emblamatap11-wpcf_700x580.jpg http://arjenlancel.nl/wp-content/uploads/2014/12/w_emblamatap3.jpg http://www.arjenlancel.nl/wp-content/uploads/2014/12/w_wgoverzicht11-wpcf_700x480.jpg

Emblemata Paradoxa

 • Location:

  Project space Punt WG - Amsterdam

 • Date:

  2012

 • Material:

  wood

 • Size:

  2 x 2 m

Description:

These images are constructions of sawn wood from drawings. They are reminiscent of the kits from our childhood. The cut-out, flat shapes are combined in a sculpture, suggesting space and depth. The works are based on old 15th and 17th century Alchemical and moralistic prints but also referring to the current visual culture. The performances are fanciful but, also, something cruel. ‘Emblemata Paradoxa. In these true myths are function and content paradoxically linked.

Deze beelden zijn constructies van uit hout gezaagde voorstellingen. Ze doen denken aan de bouwdozen uit onze kinderjaren. De uitgezaagde, platte vormen zijn gecombineerd in een sculptuur, ruimte en diepte suggererend. De werken zijn gebaseerd op oude 15e en 17e eeuwse Alchemistische en moralistische prenten maar ook verwijzend naar de huidige beeldcultuur. De voorstellingen zijn fantasievol maar hebben, net sprookjes, ook iets wreeds. ‘Emblemata Paradoxa’ In deze waarachtige fabelen zijn functie en inhoud op paradoxale wijze met elkaar verbonden