Zadkine 2018

 • Location:

  Arti et Amicitea, Amsterdam.

 • Date:

  31-01-2018

 • Material:

  Wooden construction

 • Size:

  80 x 80 x 26 cm

Description:

Eng
A scultpure as a mental construction of sawn wood from drawings and images. They are reminiscent of the kits from our childhood. The works are based on the codes found in medieval Alchemical and moralistic prints.The performances are fanciful but, just like fairy tales, they also have something cruel. In these true myths, function and content are connected in a paradoxical way.

Ned
De beelden zijn als mentale constructies van uit hout gezaagde getekende voorstellingen. Ze doen denken aan de bouwdozen uit onze kinderjaren. Gecombineerd in een sculptuur suggereren deze uitgezaagde platte vormen ruimte en diepte . De werken zijn gebaseerd op de codes die men vindt in middeleeuwse Alchemistische en moralistische prenten. tegelijkertijd verwijzend naar de actuele beeldcultuur. De voorstellingen zijn fantasievol maar hebben, net sprookjes, ook iets wreeds. In deze waarachtige fabelen zijn functie en inhoud op paradoxale wijze met elkaar verbonden.