Arjen Lancel

Artist and Curator

Anti-Beeld / Anti-Image

  • Location:
  • Arti et Amicitiae - Amsterdam
  • Date:
  • june/july - 2010
  • Curator:
  • Arjen Lancel & Anne Bruggenkamp
  • Artist:
  • Jonas Staal | Coralie Vogelaar /Tinkebell | Tjebbe Beekman | Marc Bijl | Sooreh Hera | Harmen de Hoop | Florian Gottke | Paul Kooiker | Martijn Sandberg | Peter Luining | Aram Tanis | Mehdi-Georges Lahlou (MA/FR) | David Cerny (Cz) | Mieke Gerritzen | Frans Smeets

Description:

Curator and Show Image (floor): Arjen Lancel / Anne Bruggenkamp
ANTI-IMAGE is an exhibition about a visual strategy in which the role of art and artist in society is put on edge. ANTI-IMAGE creates an interesting view into the contemporary struggle about the image. The exhibition presents artists who regularly seek the confrontation with the public. ANTI-IMAGE disturbs, fascinates, repels and by all means generates discussion. Globalization has lead to an increasing production and shorter life of images, which is resulting in more and more controversies about images. This raises questions about the meaning and function of art in general. The question of what the artist can still add to our image overloaded world is therefore a very current one.

Concept/ organisatie/ tentoonstellingsbeeld: Arjen Lancel/ Anne Bruggenkamp.

ANTI-BEELD is een tentoonstelling over een beeldstrategie waarbij de rol van kunst en kunstenaar in de samenleving op scherp gezet wordt. ANTI-BEELD geeft een inzicht in de hedendaagse strijd om het beeld. De tentoonstelling presenteert kunstenaars die regelmatig de confrontatie met het publiek zoeken, van Jonas Staal tot Sooreh Hera. ANTI-BEELD verontrust, fascineert, stoot af en genereert steevast discussie. Door de globalisering zullen beelden en visies op beelden vaker tot controverses leiden terwijl er meer beeld geproduceerd wordt en het beeld ook een steeds korter leven heeft. Dit roept vragen op over de betekenis en functie van kunst en het beeld in het algemeen. De vraag naar wat de kunstenaar nog kan toevoegen aan deze met beeld overladen wereld is daardoor bijzonder actueel.
Lezingen en presentaties van Coralie Voogelaar, Anne Bruggenkamp en Florian Göttke 25 juni 20.30 uur.

https://arjenlancel.nl/wp-content/uploads/2014/10/cuABShark2.jpg
https://arjenlancel.nl/wp-content/uploads/2014/10/cuABbono3.jpg
https://arjenlancel.nl/wp-content/uploads/2014/10/cuABhatemails.jpg
https://arjenlancel.nl/wp-content/uploads/2014/10/cuABBijl.jpg
https://arjenlancel.nl/wp-content/uploads/2014/10/cuABLahlou.jpg
http://arjenlancel.nl/wp-content/uploads/2014/10/cuABbono1.jpg
https://arjenlancel.nl/wp-content/uploads/2014/10/cuABHoHo2.jpg