Arjen Lancel

Artist and Curator

Maelström, de kracht van het ongrijpbare

 • Location:
 • Arti et Amicitiae, Amsterdam during the Museumnacht.
 • Date:
 • 05-11-2016
 • Curator:
 • Arjen Lancel and Frans Franciscus, advice: Radek Vana
 • Artist:
 • Rob Voerman | Margriet van Breevoort | Anno Dijkstra | Margit Lukács & Persijn Broersen | Erwin Olaf | Fraser Stewart | Gezim Muharemi & Janina Frye | Nathaniel Mellors | Oscar Peters | Susanna Inglada | Maria Lepistö

  Performance Artists:
  Ibelisse Guardia Ferragutti |‘KORPUS,Kor Klompsma | Maria Lepistö and the Animal Choir
  Live Music: Fabrieke | Diamanda Dramm and Friends | Dj Noam Kamal
  Reading: Hans den Hartog Jager on the topic of the Sublime
  Design entrance hall: Maaike Visser | Rienus Gundel

Description:

NL: (For GB scroll down)
‘Maelström, de kracht van het ongrijpbare’ een kunstmanifestatie rondom de Amsterdamse Museumnacht 2016, is een multidisciplinair parcours van performances, installaties, films, live muziek en kunst met publieksparticipatie door het gehele gebouw van Arti et Amicitiae. Met een parallelle programmering waardoor op elke tijdstip en plaats tijdens de nacht iets bijzonders plaatsvindt. In 2012, 2013 en 2015 beloond met een Museumnacht Jury Award

‘Wanneer pijn en gevaar te dichtbij komen, zijn zij niet in staat ons enig genot te verschaffen; maar op een zekere afstand, en met enige aanpassing, kunnen zij ons genot brengen, en dat doen zij ook, zoals wij dagelijks ondervinden.
Wie zich in een ziedende storm midden op zee aan een stuk wrakhout vastklampt geniet daar niet van, maar staande op een duin kan het gadeslaan van zo’n storm een prettige huiver veroorzaken, wat helemaal geldt als een dergelijke storm door een
talentvol schilder op doek is gezet.’ (Edmund Burke 1729-1797)

Wat is het niet onprettige unheimische gevoel is dat wij krijgen wanneer we, weliswaar afgekaderd op veilige afstand, voyeurs zijn bij de meest afschuwelijke zaken? We willen onze hoofden afwenden maar de dystopische beelden zijn sterker dan wij zelf en we blijven kijken. Gewelddadig gedrag, oorlogen, bloedige ongelukken, ziektes we kunnen er geen genoeg van krijgen.
Wij vonden dit fenomeen in het ‘sublieme’, een filosofische begrip uit de Romantiek van de 18e en 19e eeuw, voor het eerst omschreven door filosofen als Burke, Kant en Nietzsche. Voor kunstenaars uit die tijd betekende de introductie van het ‘sublieme’ een ommekeer van beredeneerde en beheerste schoonheid naar verbijstering, een beleving zo intens dat zij niet meer te bevatten is. Het ‘sublieme’ waar in tegenstelling tot het schone niet de harmonie maar de disharmonie tussen de verbeelding en de rede centraal staat.

GB
Mealström, the Power of the Elusive, a multidisciplinary Art Event during the Amsterdam Museumnight 2016, round the 19th Romantic philisophy of ‘the Sublime’. Lifted to this time.

A Parcours of performances, installations, films, live music and interactive art throughout the building of Arti et Amicitiae. With a parallel programming, so that during this night at any place at any time something happens. In 2012, 2013 and 2015 rewarded with a Museum Night Jury Award

“When pain and danger are coming too close, they are unable to give us any pleasure; but at a certain distance and with some modification, they can bring us pleasure, and that they do so, as we experience every day.
Anyone at sea in a raging storm clinging to a piece of wood wreck, will not enjoy this, but standing on a dune watching such a storm can cause a pleasant shiver, especially when such a storm is put on canvas by a talented painter.” (Edmund Burke 1729-1797)

https://www.arjenlancel.nl/wp-content/uploads/2016/12/N8016z2W11.jpg
https://www.arjenlancel.nl/wp-content/uploads/2016/12/N8016trapW71.jpg
https://www.arjenlancel.nl/wp-content/uploads/2016/12/N8016z3perfIbW91.jpg
https://www.arjenlancel.nl/wp-content/uploads/2016/12/N8016z3PIbeW111.jpg
https://www.arjenlancel.nl/wp-content/uploads/2016/12/N8016z3bW121.jpg
https://www.arjenlancel.nl/wp-content/uploads/2016/12/N8016z7W51.jpg
https://www.arjenlancel.nl/wp-content/uploads/2016/12/N8016soc3W131.jpg
https://www.arjenlancel.nl/wp-content/uploads/2016/12/N8016soc3W131.jpg
https://www.arjenlancel.nl/wp-content/uploads/2016/12/N8016z3PMariaW142.jpg
https://www.arjenlancel.nl/wp-content/uploads/2016/12/N8016z3cW31.jpg
https://www.arjenlancel.nl/wp-content/uploads/2016/12/N8016z6JFGW152.jpg
https://www.arjenlancel.nl/wp-content/uploads/2016/12/N8016z4W41.jpg
https://www.arjenlancel.nl/wp-content/uploads/2016/12/N8016socBW141.jpg
https://www.arjenlancel.nl/wp-content/uploads/2016/12/N8016soc6W71.jpg