Arjen Lancel

Artist and Curator

Can I say something

  • Location:
  • Art in Redlight, Beurs van Berlage Amsterdam
  • Date:
  • 10-12-2013
  • Material:
  • Constructies van uit hout gezaagde voorstellingen. refererend aan het bouwpakket. Hout en acryl verf. Constructions of wood sawn images. They are reminiscent of the kits from our childhood. Wood and Acrylic.
  • Size:
  • 85 x 35 x 30 cm
Description:

Ned: Onderdeel van de recente serie beelden ‘Emblemata Paradoxa’ en War on dreams.  De uitgezaagde, platte vormen zijn gecombineerd in een sculptuur, ruimte en diepte suggererend. Gebaseerd op oude alchemistische en moralistische prenten, verwijzen deze waarachtige fabelen naar de mythen in de huidige beeldcultuur.
Dit beeld geinspireerd op de gravures van Goya getiteld ‘L0s desastres de la guerra’, gaat over oorlog situaties waar de burger over het algemeen niet veel te zeggen heeft.

Eng:  The flat shapes are combined in a sculpture, suggesting space and depth. Based on ancient alchemical and Moralistic prints this true fables refer to the myths in today’s visual culture.
This image inspired by the engravings of Goya titled ‘Los desastres de la guerra’ says something about war situations where citizens do not have to say much.

Part of the series “War on dreams’ and ‘Emblema Paradoxa’