Arjen Lancel

Artist and Curator

Fold

  • Location:
  • Projectspace Punt WG - Amsterdam
  • Date:
  • 2014
  • Material:
  • Wood
  • Size:
  • 3 x 3 m
Description:

These images are constructions of sawn wood from drawings and images. They are reminiscent of the kits from our childhood. The works are based on old 15th and 17th century Alchemical and moralistic prints but also referring to the current visual culture. The performances are fanciful but, also, something cruel.’Emblemata Paradoxa. In these true myths are function and content paradoxically linked.

Deze beelden zijn constructies van uit hout gezaagde voorstellingen. Ze doen denken aan de bouwdozen uit onze kinderjaren. De uitgezaagde, platte vormen zijn gecombineerd in een sculptuur, die ruimte en diepte suggereert. De werken zijn gebaseerd op oude 15e en 17e eeuwse Alchemistische en Moralistische prenten maar ook verwijzend naar de huidige beeldcultuur. De voorstellingen zijn fantasievol maar hebben, net sprookjes, ook iets wreeds. ‘Emblemata Paradoxa’ In deze waarachtige fabelen zijn functie en inhoud op paradoxale wijze met elkaar verbonden

http://arjenlancel.nl/wp-content/uploads/2014/12/w_wgoverzicht12.jpg http://arjenlancel.nl/wp-content/uploads/2014/12/w_wgoverzicht21.jpg