Arjen Lancel

Artist and Curator

Zadkine

  • Location:
  • Arti et Amicitea, Amsterdam.
  • Date:
  • 31-09-2018
  • Material:
  • construction of sawn wood from drawings and images. White paint in transparant layers
  • Size:
  • 80 x 65 x 28 cm
Description:

Eng
Zadkine’s portret of an angry white male. A scultpure as a mental construction of sawn wood from drawings and images. A reminiscent of the kits from our childhood. The works are based on the codes in medival Alchemical drawings.

Ned
Zadkine’s boze blanke mannen potret.
De beelden zijn als mentale constructies van uit hout gezaagde getekende voorstellingen. Ze doen denken aan de bouwdozen uit onze kinderjaren. Gecombineerd in een sculptuur suggereren deze uitgezaagde platte vormen ruimte en diepte . De werken zijn gebaseerd op de codes die men vindt in middeleeuwse alchemistische prenten, tegelijkertijd verwijzend naar de actuele beeldcultuur.